Helyi látványosság

A KONDORFAI MILLENNIUMI EMLÉKMŰ

Az emlékművet Máté István és Lantos György képzőművészek készítették. Felszentelte 2000. július 30 -án Brenner József püspöki helynök. Felavatta Németh Zsolt országgyűlési képviselő.

Az emlékmű témája:

A templom ajtajának jobb és bal oldalán egy-egy 120 x 80 cm-es bronztábla.

Bal oldali tábla

Szent István király és Boldog Gizella, kezükben templom. Boldog Gizella Szent István felé fordul, elfordulván Gézától és Saroltától. Jelentése: a pogány világgal való szakítás, s egyben az új, keresztény világ építése.

Jobb oldali tábla

Géza fejedelem és Sarolta becsukott szemmel, mintha ravatalon feküdnének, fejük alatt Árpád- kori nyereg, közöttük az élet fája. Jelentése: a pogány világ elmúlása, s egyben a jövő sarjadása.
 

A szent korona jelentése: törvényesség

 

 

Községünkben látható Polyák Ferenc fafaragó művész két szobra is.

 

 

Férfi fej

 

Női alak

 

 

 

 

A Hegy falurészen még egy érdekes és nagyon ritka Krisztus feszület látható. Ennek az az érdekessége, hogy a kereszt fából készült, a Krisztus pedig kőből.