Helyi látványosságok

A KONDORFAI MILLENNIUMI EMLÉKMŰ

Az emlékművet Máté István és Lantos György képzőművészek készítették. Felszentelte 2000. július 30 -án Brenner József püspöki helynök. Felavatta Németh Zsolt országgyűlési képviselő.

Helyi látványosság

A KONDORFAI MILLENNIUMI EMLÉKMŰ

Az emlékművet Máté István és Lantos György képzőművészek készítették. Felszentelte 2000. július 30 -án Brenner József püspöki helynök. Felavatta Németh Zsolt országgyűlési képviselő.

Az emlékmű témája:

A templom ajtajának jobb és bal oldalán egy-egy 120 x 80 cm-es bronztábla.

Bal oldali tábla

Szent István király és Boldog Gizella, kezükben templom. Boldog Gizella Szent István felé fordul, elfordulván Gézától és Saroltától. Jelentése: a pogány világgal való szakítás, s egyben az új, keresztény világ építése.

Jobb oldali tábla

Géza fejedelem és Sarolta becsukott szemmel, mintha ravatalon feküdnének, fejük alatt Árpád- kori nyereg, közöttük az élet fája. Jelentése: a pogány világ elmúlása, s egyben a jövő sarjadása.

 

 

A szent korona jelentése: törvényesség

Községünkben látható Polyák Ferenc fafaragó művész szobra is. (Férfi fej)

A Hegy falurészen még egy érdekes és nagyon ritka Krisztus feszület látható. Ennek az az érdekessége, hogy a kereszt fából készült, a Krisztus pedig kőből.

A település központjában található Ámmer Gergő szobrászművész 1956-os emlékszobra: Hat fej, hat arc néz a szoborról a járókelőkre a régi tűzoltószertár előtt Kondorfán. Különböző arckifejezések kísérik az arra járót: fájdalom, remény, közöny is felismerhető. Az alkotó, Ámmer Gergő szobrászművész azt mondta, eddigi munkássága esszenciája az emlékmű. Nem akarta szimbólumok mögé rejteni a mondanivalót: ezért készültek arcok 1956 emlékezetéhez.