Akadálymentes

Gyermeknevelési támogatás 2019

Jogosultsági feltételek:

2019. évben települési gyermeknevelési támogatásra jogosult az a községben lakóhellyel rendelkező család, amelyben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 150%-át nem haladja meg, és a családban élő eltartott gyermek(ek)

a) kiskorú,

b) nappali oktatási munkarendben tanulói jogviszonnyal rendelkező nagykorú vagy

c) nappali tagozatos, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező nagykorú.

 

Nem jogosult a támogatásra, akinek családjában az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó (magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, gépjárműadó) tekintetében lejárt adótartozása van.

 

A támogatás igényléséhez benyújtandó dokumentumok:

  1. hiánytalanul kitöltött, aláírt kérelem (formanyomtatványon);
  2. a család rendszeres vagy alkalmi jövedelemmel rendelkező tagjainak jövedelem­igazolása
    1. a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről és/vagy
    2. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról (azon hónapoknál, amelyek már lezárt időszakra esnek a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.)
  3. nagykorú eltartott gyermek esetében tanulói vagy aktív hallgatói jogviszony fennállását tanúsító, a köznevelési illetve felsőoktatási intézmény által kiállított eredeti igazolás.

 

A támogatás összege eltartott gyermekenként: 8.000 forint.

 

Családonként a gyermekek számától függetlenül elegendő 1 kérelemnyomtatvány benyújtása. A kérelemnyomtatvány a Közös Önkormányzati Hivatal Kondorfai Kirendeltségén ügyfélfogadási időben beszerezhető.

 

A kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 31.

 

A kérelem hiánytalan és helyes benyújtása érdekében forduljanak bizalommal a Hivatal munkatársaihoz.

 

Kondorfa, 2019. szeptember 30.

 

 

                                                                                               Takács Róbert

                                                                                                 polgármester