Akadálymentes

Falugondnoki szolgálat

Falugondnoki szolgálat

 

 

Kondorfán az önkormányzat 2007. januártól indította el a falugondnoki szolgálat működését. Erre azért kerülhetett sor, mivel a lakosság 600 fő alá csökkent. A falugondnoki szolgálat egyik feltétele, hogy 600 fő alatti településen jöhet létre.

A falugondnoki munkakört Doncsecz Csaba látja el. A falugondnok 260 órás falu- és tanyagondnok képzésen vett részt 2007 év folyamán Vértesacsán.

 

A falugondnoki szolgálat egy Wartburg 1.3 Limusin típusú személygépkocsival kezdte meg működését. 2007-ben pályázat /LEKI/ keretében egy Ford Transit típusú, 8+1 férőhelyes gépjárművet vásárolt az önkormányzat.

 

 

A falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.

 

A szolgáltatáson belül alapfeladatnak minősül:

-         közreműködés az étkeztetésben

-         egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása oly módon, hogy megszervezi, és a szállítást lebonyolítja a háziorvosi rendelésre és egyéb, más egészségügyi intézménybe

-         gyógyszerkiváltással segíti a gyógyszerhez jutást, illetve a gyógyászati segédeszközhöz való hozzájutást

-         gyerekek óvodába, iskolába történő szállítása és egyéb gyerekszállítás rendezvényekre

 

Kiegészítő lakossági szolgáltatásnak minősül:

-         közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

-         egyéb hivatalos ügyek intézése

-         lakossági igények továbbítása

-         azon lakossági szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, amelyek a szociális alapszolgáltatások közé sorolhatók /pl. családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/

 

Közvetett szolgáltatások közé tartozik:

-         önkormányzati információk közvetítése a lakosság felé /szórólapok, levelek kihordása/

-         azok a teendők, amelyek a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatosak /továbbképzés, szakmai közösségekben, rendezvényeken való részvétel, falugondnoki tevékenység napi adminisztrációja, gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok/

 

A falugondnok munkáját a szolgáltatást fenntartó szervezet vezetője, esetünkben a polgármester jogosult irányítani.

A falugondnok az állami normatívával támogatott szolgáltatást a vonatkozó jogszabályokban előírt követelmények alapján, a mindenkori lakossági szükségletek figyelembevételével, döntően önállóan végzi.

Döntési lehetőségei vannak a napi feladatellátással kapcsolatban, felettese engedélyét a rendkívüli igények, és a szokásosnál költségigényesebb feladatok felmerülése esetén kell kikérni.

 

Az ellátottak köre: a településen életvitelszerűen tartózkodó személyek, mindenkori személyes /szociális, egészségügyi, családi/ körülményeik, szükségleteik alapján.

 

A falugondnoki szolgáltatást bejelentéssel lehet igényelni. Ez történhet szóbeli kapcsolat révén, írásos kérelem átadásával vagy az önkormányzati hivatalnál ügyfélszolgálati időben.

 

Amennyiben az igények meghaladják a szállítási kapacitást vagy ütköznek más feladatokkal, akkor rangsorolni kell a beérkező igényeket.

-         előnyt élveznek a rendszeres szállítási feladatok, amelyek más intézmények munkarendjéhez igazítandók /óvoda, iskola, orvosi rendelési idők/

-         ezt követik a mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése /ebédszállítás, gyógyszerkiváltás, bevásárlás/

-         csak ezután következnek az egyéb lakossági igények, az önkormányzati és a szolgáltatás működtetéséhez szükséges feladatok /pl. önkormányzati információk eljuttatása, gépjármű takarítás, adminisztráció/.

 

A falugondnoki szolgálat jó működéséhez szükséges, hogy a lakosság együttműködő, jóindulatú és nyitott legyen.

Amennyiben ez megvalósul, akkor mondhatjuk, hogy községünkben működik a falugondnoki szolgálat.

 

A falugondnok elérhetősége: 06 30 9365252 telefonszámon lehetséges.

 

Amennyiben a falugondnoki munkával kapcsolatosan bővebb információra lenne szükségük, kérjük tekintse meg a www.falugondnokok.hu honlapot.