Akadálymentes

Orvosi rendelő átadása

Szeretettel köszöntöm V. Németh Zsolt államtitkár urat térségünk országgyűlési képviselőjét, egyben szeretném megköszönni, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszöntöm Köbli Tamás esperesplébános urat az őriszentpéteri plébánia plébánosát, községünk lelkipásztorát, Kökönyeiéné dr. Benczúr Barbara doktornőt , aki jelenleg helyettesítéssel látja el nálunk a háziorvosi teendőket, a kivitelező részéről Varga Imre urat egyéni vállalkozót, stb . Benkő János, Laczó Nándor. Markó László jegyző urat. Köszöntök minden kedves vendégünket.

Mindig örömteli számomra,  ha Kondorfán  egy-egy régi épület megújul vagy újat építenek, legyen az magántulajdonban vagy középület, mert az azt jelenti, hogy van jövője annak a településnek. Persze önmagában az épületek csak tárgyak, az emberek töltik meg tartalommal. A mai napon az emberek  legnagyobb kincsét az egészségét szolgáló épületet sikerült  felújítani.  A kondorfai orvosi rendelő az 1950-es években épült, azóta csak kisebb karbantartásokat végeztek az épületen. Az Önkormányzat már régóta foglalkozott az épület felújításával 2004-ben saját erőből megvásárolta a Magyar Postától a postaként működő részét  az épületnek. Ezzel elhárult egy akadály a pályázatok elől, hiszen csak önkormányzati tulajdonú dolgokra pályázhat  egy önkormányzat. Pályázat segítségével 2005-ben megújult a tető, 2010-ben elkészült az itteni épületkomplexum  felújítási terve(ami a kultúrházat is jelenti), amit Balázs László akkori polgármester készíttetett el. A következő választás után 2013-ban elkészült a terv egy része a kazánház és a fűtés. Több sikertelen pályázat után  2016-ban jelent meg a Belügy Minisztérium Önkormányzati alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése című pályázat, amelyen orvosi rendelők felújítására lehetett pályázni. Mivel az épület több funkciót is ellát, itt működik a posta, a tűzoltószertár, könyvtár, ezért az önrész nagyon magas lett, szinte le akartak beszélni bennünket a beadásról. De a testület mégis a beadás mellett döntött. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő munkáját dicséri, hogy a pályázatunk kedvező elbírálást kapott a támogatás összege 13 972 053 Ft , 735 371 Ft önerő mellett. Így a rendelő rész költségvetése 14 707 424 Ft lett. Az eredeti műszaki tartalmat azonban a magas önrész miatt(több lett volna, mint a támogatás), ezért a terveket át kellett dolgozni, módosítási kérelmet beadni, végül így sikerült 8 millió Ft önerővel a teljes épületet felújítani:

új burkolatok, nyílászárók cseréje, elektromos-vezeték és

szerelvények, víz- és szennyvízhálózat rekonstrukciója,

fűtés korszerűsítés hőszigetelt padozat kialakítás és új belső válaszfalak, álmennyezet

Homlokzat utólagos

hőszigetelése 15 cm vtg-ban és homlokzat vakolása,

Födém hőszigetelése 40 cm vtg ban

A postán bejárati ajtócsere,ablakcsere, ügyféltérben új járólap, külső hőszigetelés,

Tűzoltószertár ablakcsere, kapu felújítás, külső hőszigetelés,

Könyvtár: Ajtócsere, külső hőszigetelés

A rendelőbe beszerzésre kerültek még székek, vizsgálóágy, forgókarosszékek, íróasztal, így a teljes költségvetés 22,8 millió forint.

Köszönöm Csörötnekről  Varga Imre építési vállalkozó és munkatársainak kiváló kivitelezési munkáját, alvállalkozóit Szukics László egyéni vállalkozó(víz-szennyvíz és fűtésszerelés) , szentgotthárdi Lababo Villszer Kft. ügyvezetője Laczó Nándor) villanyszerelési munkáját.

Köszönet illeti gyöngyösfalui Oregon Mérnöki Iroda(vezetője Benkő János) tervezői és műszaki ellenőri munkáját. Külön köszönöm Markó László jegyző munkáját, a pályázat beadásától kezdve az elszámolásig mindent megtett a beruházás sikeréért. Köszönöm az önkormányzat dolgozóinak munkáját, akik kipakolták, átköltöztették, majd visszaköltöztették a rendeléshez szükséges dolgokat. Végül köszönöm a község lakóinak türelmét, megértését.

Végezetül szeretném még egyszer megköszönni V. Németh Zsolt államtitkár Úrnak a projekt hatékony támogatását.

 

(Fotó: Takács Róbert)