Akadálymentes

Tájékoztató a kutak engedélyezéséről

A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme kiemelt jelentőségű, amelynek nemzeti stratégiai kereteit a Kvassay Jenő Terv (Nemzeti Vízstratégia) tartalmazza. A fenntartható vízkészletgazdálkodás része a felszín alatti vizeket érintő vízilétesítmények jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása és működtetése. A vízgazdálkodási törvény szerint a vízilétesítmények - ideértve a kutakat is -

1. megépítéséhez és átalakításához vízjogi létesítési engedély,

2. használatbavételéhez és üzemeltetéséhez vízjogi üzemeltetési engedély,

3. megszüntetéséhez megszüntetési engedély

szükséges. Az engedély nélkül vagy attól eltérően megépített vagy üzemeltetett kutakra fennmaradási engedély adható.

Az Országgyűlés a vízgazdálkodási törvény módosításával 2016. június 4-től megteremtette annak a lehetőségét, hogy a vízjogi engedély nélkül üzemeltetett vízkivételt biztosító vízilétesítmények fennmaradása (legalizálása) bírságmentesen megtörténhessen. Az engedélyezési eljárás megindítására türelmi időt is megállapított, ami jelenleg 2023. december 31.

Az intézkedés célja a feketegazdaság visszaszorítása (mezőgazdasági öntözés kapcsán), a vízminőség javítása és az ágazatot érintő döntéshozatalt megalapozó valid adatokat tartalmazó nyilvántartások kialakítása a vízhatékonyság növelése és az integrált vízgazdálkodás megvalósítása érdekében. Az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak, illetve más vízkivételek ugyanis veszélyforrást jelentenek, mivel ezek nem szerepelnek a vagyonkezelői és hatósági nyilvántartásokban, így a gyakran igen jelentős mennyiségű felhasznált vízkészletekkel nem lehet gazdálkodni, vizeink állapotértékelése bizonytalanná válik.

Mindez azt jelenti, hogy a kutak építésére, használatára és megszüntetésére minden esetben hatósági határozat alapján kerülhet sor! Az engedély hiánya bírságolást von maga után. A bírság megfizetése alól azok az ingatlantulajdonosok mentesülhetnek, akik a korábban létesített kútra 2023. év végéig az engedélyt megkérik.

Részletes információk ebben a tájékoztatóban olvashatók.