Akadálymentes

Időközi választás

 

Tisztelt kondorfai választópolgárok!

 

Kondorfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.10.09-én kimondta feloszlását, ezért községünben időközi helyi önkormányzati képviselő- és polgármester-választást kell tartani. A szavazás 2022.07.17-én (vasárnap) lesz.

A polgármester mellett a megválasztható települési önkormányzati képviselők száma 4 (négy).

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár és az Európai Unió más tagállamának nagykorú állampolgára, ha lakóhelye vagy annak hiányában tartózkodási helye Kondorfa községben van - feltéve, hogy lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített, továbbá a Magyarországon menekültként, bevándoroltként és letelepedettként elismert nagykorú személy. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárnak szavazati joga nincs.

Az önkormányzati választáson választható minden nagykorú magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy lakcíme a településen, belföldön vagy külföldön van, továbbá a településen lakóhellyel rendelkező uniós polgárok. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Az időközi választással kapcsolatos alapvető információkat és a Kondorfai Helyi Választási Bizottság (HVB) határozatait ezen az oldalon közöljük.

 

HVB határozatok

1. 3/2022. (IV. 20.) HVB határozat - az időközi választás kitűzése és az eljárási határidők megállapítása

2. 4/2022. (V. 20.) HVB határozat - a Megoldás Mozgalom jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétele

3. 5/2022. (VI. 10.) HVB határozat - Takács Róbert független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

4. 6/2022. (VI. 10.) HVB határozat - Debreceni Tibor független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

5. 7/2022. (VI. 10.) HVB határozat - Herczeg Csaba Zsolt független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

6. 8/2022. (VI. 13.) HVB határozat - Gaál Ferenc független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele

7. 9/2022. (VI. 13.) HVB határozat - Bödő Zoltán független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

8. 10/2022. (VI. 13.) HVB határozat - Sipos László független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

9. 11/2022. (VI. 13.) HVB határozat - Fábián Csaba független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

10. 12/2022. (VI. 13.) HVB határozat - Jasznyeva Nagyezsda Vlagyimirovna független egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele

11. 15/2022. (VII. 6.) HVB határozat - a polgármester-választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása

12. 16/2022. (VII. 6.) HVB határozat - az egyéni listás képviselő-választás szavazólap adattartalmának jóváhagyása

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE:

13. 17/2022. (VII. 17.) HVB határozat - a polgármester-választás eredményéről, melléklettel (szavazóköri jkv.)

14. 18/2022. (VII. 17.) HVB határozat - az egyéni listás képviselő-választás eredményéről, melléklettel (szavazóköri jkv.)

 

HVI közlemények

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok a központi, illetve a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeiket elektronikusan a Nemzeti Választási Iroda honlapján elérhető nyomtatványok segítségével, illetve papír alapon a helyi választási irodánál nyújthatják be.

A jelölő szervezet bejelentésére a P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre, amit a HVB-hez kell benyújtani, a HVI székhelyén (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.). A jelölő szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába jogerősen bejegyzett képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazottja jelentheti be. A közös jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezeteknek külön-külön kell jelölő szervezetként bejelentkezniük a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál. A bejelentéssel és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatos részletes információk ide kattintva találhatók.

A központi névjegyzékben 2022.05.11-én szereplő választópolgárok száma (427 fő) alapján a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma a polgármesterjelölt esetében 13 fő, a képviselőjelölt esetében 5 fő. A HVI vezetőjének közleménye ide kattintva olvasható.

Jelöltet ajánani ajánlóíven lehet. A jelölt esetében az ajánlóív igénylésére az A4 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a HVI-től igényelheti. 1 db ajánlóíven 8 választópolgár tehet ajánlást. Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben a szavazóköri névjegyzékben szerepel (értesítőt kapott). Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az egyéni listás képviselő-jelöltet és a polgármester-jelöltet legkésőbb 2022. június 13-án 16 óráig kell bejelenteni az E2 jelű nyomtatvány és az ajánlóívek átadásával. Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi. A HVB minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet – legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon – nyilvántartásba vesz.

A választással kapcsolatos fontosabb határidők:

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (mozgóurna igénylés) benyújtásának kezdete. 2022.05.12 -től
Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása. 2022.05.12.
Az értesítőnek a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére történő megküldése. 2022.05.27 -ig
Ajánlóívek átadása a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségben. 2022.05.28 -tól
Az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt bejelentése. 2022.06.13. 16:00 -ig
A választási bizottság megbízott tagjának bejelentése. 2022.07.08. 16:00 -ig

 

 

 

 

 

 

 

A választási információs szolgálat elérhetőségei:

- hivatali ügyfélfogadási időben hívható: 94/541-022, 20/487-0130

- e-mail: jegyzo@csorotnek.hu