Akadálymentes

Természeti környezet

Természeti környezet

A település fekvése:

Kondorfa község Vas megye déli részén, az Őrségben található. Szomszédos települések északon Csörötnek és Rábagyarmat, délkeleten Ispánk, délen Őriszentpéter, délnyugaton Szalafő, nyugaton Szentgotthárd-Farkasfa.

Vasútvonala nincs, közúton északról Csörötnek felől, délről Őriszentpéter felől közelíthető meg. A legközelebbi városok: Szentgotthárd (15 km), Zalalövő (20 km) és Körmend (30 km).

Domborzati adottságok, éghajlat, vízrajz, talajok

Domborzat: Az Őrség alacsony dombvidék, nyugaton még markánsabb dombokkal, mélyebb völgyekkel, keleten nagy, lapos fennsíkszerű hátakkal. Kondorfa az Őrség középső-északi részén található. A község nagy része lapos dombháton fekszik, ezt a felszínt főként a község területén eredő Lugos-patak nyugat-kelet irányú fővölgye szeli ketté. A dombokat további kisebb völgyek tagolják. A falu legalacsonyabb fekvésű része a Lugos-patak völgye, a községhatár keleti szélén kb. 220 m, legmagasabb része a nyugati részen kb. 280 m tengerszint feletti magasságú.

Éghajlat: Mérsékelten hűvös – mérsékelten nedves éghajlatú a kistáj, mely kelet-északkelet felé egyre szárazabb és melegebb, nyugatra egyre hűvösebb és csapadékosabb. Így Kondorfa éghajlatára csapadékosabb szélső értékek jellemzőek. Évi csapadéka ez alapján kb. 850 mm körül van. A napsütéses órák száma 1850-1900 óra/év között van.

Vízrajz: A község területének nagy része a Rába és annak jobboldali mellékvize: a Lugos-patak vízgyűjtőjéhez tartozik. Fő vízfolyás a belterületen áthaladó Lugos-patak. A községhatár délnyugati részén egy kis terület a Zala vízgyűjtőjéhez tartozik (Csikó-völgyi-patak), északi részén pedig ugyancsak kis terület a Rába vízgyűjtőjéhez is (Gyarmati-patak).

Talajok: Az uralkodó talajtípus a Rába kavicsteraszain kialakult agyagbemosódásos és pszeudoglejes barna erdőtalaj. A vízgazdálkodási és termékenységi tulajdonságait a felszín közeli, vízzáró kavicsréteg határozza meg. Ezeknek a talajoknak a termékenysége igen gyenge. Ahol a kavicsrétegre homokos, löszös üledék települt, kedvezőbb vízgazdálkodású és termékenységű, agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek. A Lugos-patak mentén, mély fekvésben, réti talajok is kifejlődnek.

Területhasználat

Művelési ágak:

A község teljes közigazgatási területe 2161 ha. Ebből nemzeti parki védett természeti terület a teljes külterület (1927 ha), ami a község 89%-a.

A művelési ágak megoszlása:

szántó 520 ha
erdő 1099 ha
rét, legelő 215 ha
gyümölcsös 1 ha
kivett 91 ha